Санаторно - оздравителен комплекс камчия
Категории

Инвестиционен проект

За инвестиционния проект "Санаторно-оздравителен комплекс "Камчия" и за наградите и сертификатите на СОК»КАМЧИЯ» ЕАД като инвеститор

 

Началото на проекта е положено през 2002 г. Двата учредителни документа на Правителството на Москва са Разпореждане на Правителствто от 13.08.2002г. №1186-РП " За подготовка на проект за изграждане на санаторно-оздравителен комплекс" и Постановление на Правителството от 04.12.2007.  №1038-ПП  - "Програма за бъдещето развитие на Санаторно-оздравителния комплекс "Камчия" за периода 2007г.-2009г." (актуализирана с Постановление №39-ПП от 19.01.2010г.)

 

Санаторно-оздравителният комплекс "Камчия" е разположен в уникална природна среда, в непосредствена близост до брега на Черно море и левия  бряг на река Камчия, върху площ от 300 дка. Застрояването е едва 16%  от общата площ, при разрешени до 30% . Проектът е съобразен изцяло с утвърдения  устройствен план на  к.к. "Камчия", в пълно съответствие с Закона за териториално устройство на Черноморското крайбрежие и екологичните норми в международното и българско законодателство за строителство в морски зони. 

 

Идейният проект на комплекса е разработен от  проектантски екип от Санкт Петербург, ръководен от архитект Игор Малков. От българска страна Участие в  разработването на идейния проект и цялостна разработка на  работната документация е извършено от  колективи под ръководството на архитект Михаил Стойчев, проектирал обновяването на хотел "Лонгоз", ресторантски комплекс "Кристал" и вилно селище "Пирин" и архитект Виктор Бузев, автор на ПУП "Камчия", адаптирането на ДОЛ "Радуга", Учебно-възпитателен център и ДОЛ "Черноморски".

 

За този проект СОК "Камчия" е удостоен със Сертификат за инвеститор първи клас (19.07.2007 г.) и два пъти - Сертификат за инвеститор класа А (28.05.2009 г. и 13.08.2012 г.), издадени от  Министерството на икономиката, енергетиката и  туризма.

 

Освен това в Дружеството е внедрена система за управление на качеството според международните стандарти ISO 9001, а от 2010г. притежава и сертификат за внедрена система на управление на околната среда 14001/ 2004. Член е на Търговско-промишлената палата и Българска туристическа камара.   СОК "Камчия" ЕАД е носител на голямата награда "За  най-значима инвестиция в туризма през 2009 г." на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и на наградата " За инвестиция, съобразена с околната среда - 2010 г."  на Българската туристическа камара.

 

През 2010 година СОК "Камчия" получи наградата "Инвеститор на годината" на БАИ, а за Детския оздравителен лагер "Радуга" получи специалната награда в конкурса "Сграда на годината 2010" в категория "Сгради за наука, образование и спорт". СОК «Камчия» стана на два пъти победител в ежегодния конкурс, организиран от Правителството на Москва «Най-добър реализиран проект на годината в областта на инвестициите и строителството» в номинацията «най-добри обекти построени от московски инвеститори в други региони на Русия и зад граница», получени съответно за хотелски комплекс «Лонгоз» и за Детския оздравителен лагер «Радуга».

 

Към настоящия момент  са построени и  се използват целогодишно:

  • Хотелски комплекс "Лонгоз" с капацитет 450 легла; Атриум, басейн, фитнес зала, конферентни зали и др.
  • Детски оздравителен лагер "Радуга" с леглова база предназначена за 600 деца и около 100 ръководители, киноконцертна зала с 600 места и обществен център за клубна и кръжочна дейност;
  • Детски оздравителен лагер "Черноморски" с леглова база за 600 деца и обществен център, включващ зали за кръжочна дейност и концертна зала.
  • Вилно селище "Пирин", състоящо се от хотелска част и единадесет двуетажни вили с леглова база за 250 човека;
  • Ресторантски комплекс "Кристал" с основен ресторант от 250 места, снек-бар, кафе-сладкарница и пицария;
  • Лечебно-диагностичен и балнеологичен център "Здравец";
  • Учебно-възпитателен център "Юрий Гагарин", който се състои от училище, Планетариум, авиакосмически център с музейна експозиция, Музей на славянската дружба, учебни лаборатории, лекционна зала с 250 места, помещения за детско творчество, кабинети по робототехника, спортна зала, телевизионно и радио студии.
  • Спортен комплекс "Камчия", отговарящ на всички олимпийски  стандарти, включващ лекоатлетическа писта, многофункционално поле, плувен басейн, зали за тренировки, открити игрища за футбол, волейбола и баскетбола,  и други съоръжения.
  • Детски център за културни и художествени дейности и програми "Хамбарите".
  • Амфитеатър за 2000 зрители

 

Така построената база ще може да примема едновременно около 2000 човека. Всички обекти в комплекса работят целогодишно.

 

В реализирането на архитектурно-инженерния  проект  се използват най-новите строителни технологии, иновативни методи  за организация на строителния процес в унисон с уникалния ландшафт на Камчия.
Целият сграден фонд е обезпечен със собствена инженерно-техническа инфраструктура. Вече са построени и въведени в експлоатация възлова електростанция, шест трансформаторни поста, 3886 м. водопроводи и 2347 м. канализация. Изградени са автономни източници за топлоенергия, поставени са слънчеви батерии.

 

Всички технологични  процеси в обектите са подчинени на модерна система за автоматично управление. Тя осигурява програмиране на процесите, контрол и регулиране на технологичните параметри, защита на технологичното оборудване от аварийни ситуации, аварийно-предупредителна и технологична сигнализация, а също така и централизиран диспечерски контрол, мониторинг и управление.

 

Изградената по този начин комплекс ще може да приема по 2000 гости едновременно, по 25 хиляди почиващи ежегодно, предоставяйки им чудесни условия за почивка, оздравяване, обучение, творческо развитие, намиране на нови приятели, запознанство с България и с паметните места, свързани с общата ни история, духовност и култура, с красивата българска природа и гостоприемството на българите.  СОК "Камчия" се превръща в значим съвременен обществен, културен, образователен и делови център на Русия в България.

 

Санаторно-оздравителния комплекс "Камчия" е не само значим обект на съвременните взаимоотношения между Русия и България, но и важна предпоставка за сближаването и славянското единение на народите на България и Русия. Не случайно казват, че Камчия - е новата  столица на българо-руската дружба.

 

СОК "Камчия" е успешен и най-мащабен социален проект, реализиран в България от Правителството на Москва в тясно сътрудничество с широк кръг български специалисти. Това е не само значим обект в света на съвремената архитектура, но и пример за успешната инвестиционна и социална политика на Москва, реализиран в дружеска страна.  Това е инвестиционен проект с голяма социална значимост, който може да бъде мултиплициран и на други територии от българския черноморски регион.