Санаторно - оздравителен комплекс камчия
Категории

Основни направления на дейността

Основните  направления на  дейността на СОК КАМЧИЯ са:
Първо управление на инвестиционни проекти, включващо всички дейности по проектирането, изграждането, въвеждането в експлоатация и стопанисване на обектите от инвестиционния проект и Второ: организиране и провеждане на на туристическа и културно-информационна дейност за ефективно използване на богатата материално техническа база на комплекса.

Сред основните послания на Санаторно-оздравителен комплекс Камчия",  в педагогически и културен аспект  е грижата за хармонията и опазването на планетата, творческото осмисляне на връзката : "Човек-Земя-Космос".


 Оновните задачи в това направлениеса са:

 

  • Осигуряване на пълноценен отдих и укрепване здравето на почиващите 
  • Обучение на почиващите през учебната година ученици в пълен синхрон с програмата за обучение в Руската федерация;
  • Провеждане на разнообразни форми на извънкласни дейности: кръжоци, клубове, мастер-класове и др.;
  • Организиране на културна и екскурзионна програма. Запознаване на почиващите с историята, природата и културата на България.
  • Прилагане и развиване на най-добрите иновационни педагогически и методологически практики за работа с деца и младежи защото санаторно-оздравителния комплекс «Камчия» е уникален център от нов тип съчетаващ детски лагер, център за детско творчество и извънкласни дейности и училище;
  • Провеждане на творчески и музикални прояви, конкурси и фестивали.
  • Организиране на спортни дейности и състезания;
  • Медицинско обслужване на почиващите и провеждане на лечебно-диагностична и балнеологична дейност.

 

31