Санаторно - оздравителен комплекс камчия
Категории

Авиокосмическия център с планетариум (АКЦП)

Авиокосмическия център и планетариума са част от Учебно-възпитателния център "Юрий Гагарин" в СОК "Камчия". Той функционира от началото на септември 2012 г. Предназначен е за посещение от всички почиващи на територията на комплекса, както и за  гости от цялата страна и чужбина от всички възрасти - семейства с малки деца, ученици, студенти, възрастни.

 

Основна цел на АКЦП е задълбоченото запознаване на посетителите с развитието, настоящето и бъдещите проекти в авиацията и космонавтиката, като човешки дейности , свързани с развитието на научно-техническия прогрес на новото време. Запознавайки се с изложените експонати и използвайки ги като учебни и тренажорни пособия или демострирайки практическото  действие  на някои от тях се разкрива ролята на астрономията и космонавтиката за личностното развитие на човека. Стимулира се интереса за задълбочено изучаване и надграждане на получените знания като се използват най-ценните качества и способности на човешкия интелект. Следвайки принципите на устойчивото развитие, залегнали в цялостната дейност на Санаторно-оздравителния комплекс "Камчия", тук се изучава и се утвърждава  философската взаимовръзка "Човек-Земя-Космос".

 

9

 

С помощта на научно-популярни методи,предоставяйки задълбочена и конкретна информация по космическите и авиационни въпроси, екипът на центъра се стреми да стимулира развитието на възможностите на всеки, особено на учащите се , доказвайки и утвърждавайки разбирането, че човек е творец на собственото си бъдеще. Чести гости тук за космонавти, учени, конструктори, общественици отдали своите сили, знания и умения за изучаването и усвояването на Космос, чиято част сме и ние.  Тук работи екип от висококвалифицирани специалисти, а ръководител на авиокосмическия център и планетариума е българския космонавт-дубльор Красимир Стоянов.

 

Авиокосмическия център се състои от две обособени зони музейна експозиция за космонавтиката и планетариум.

 

5


Експонатите в авиокосмическия център са разположени в хоризонтални и вертикални витрини и върху подходящи поставки като се осветяват с допълнително локално осветление. Подреждането на постерите в експозицията е в съответствие с хронологията на развитието, основно на руската авиация и космонавтика и в частност с приноса на бългаските учени и специалисти в космическите изследвания, участието на България в пилотируемите космически полети. Експозицията е разделена условно на следните пет зони:   "Мечти и открития",  "Първите", "Международно сътрудничество в усвояване на Космоса",  "Авиация",  "Под звездите". В центъра е монтирана мултимедийна система с екран, чрез която могат да се прожектират филми с целенасочена тематика.

 

4

 

Предназначениего на авиокосмическия център е да запознава и предоставя пълна, точна и изчерпателна информация за великите космически победи на хората, за видни и бележити учени и летци-космонавти, за мечтите,  за полетите и развитието на авиацията, за бъдещите космически проекти чрез беседи, лекции и други форми, използвайки  мултимедийните  системи.

 

6

 


Планетариумът има полусферичен купол с диаметър 13 м., което го нарежда в клас "среден" по размер. Съоръжен е с 6-проекторна цифрова свръхмодерна компютърна система, която позволява прожектирането на пълнокуполни филми. Залата е оборудвана със 76 удобни места, със системи за мултимедия, озвучаване и художествено и общо осветление. Мултимедията осигурява възможност за провеждане на лекции и презентации с помощта на отделен проектор  и подвижен екран. Чрез цифровата мултипроекторна система се представят в анимиран вид видеолекции, осъществява се демонстриране на общообразователни и развлекателни програми в областта на астрономията и космонавтиката. Цифровия планетариум представлява съоръжение за обучение и шоу програми уникално не само за България, но и за Европа. А телескопите  осигуряват възможност не само за наблюдение, но и фотографиране и пренасяне на образите във всеки ученически таблет.

 

Планетариумът е отлично място за осъществяване на извънкласни форми на обучение по астрономия, физика и други учебни предмети и е неразделна част от учебно-възпитателния процес в УВЦ "Юрий Гагарин". Вратите на авиокосмическия център и планетариума са отворени за посещение на организирани групи ученици от страната.

 

Гостите на АКЦП чрез провежданите лекции, беседи, срещи с бележити  личности, учени, авиационни екперти и ветерани в авиокосмическите области, презентации, научно-популярни атракции и  участвайки в практически и нагледни занимания стават част от непрекъснатия учебно-възпитателен и културен динамичен живот на СОК Камчия.