Санаторно - оздравителен комплекс камчия
Категории

ТВ Камчия

ТВ Камчия е собственост на  СОК "Камчия" ЕАД

 

Адрес на управление:

8000 гр. Бургас , ул. "Индустриална" №3, ет.10

 

Адрес за кореспонденция:

1463 гр. София, ул. "Тунджа" №53

 

Tел: +359 895 546579
E-mail: sokkamchia-sofia@einet.bg
www.sok-kamchia.com

 

 

Съвет за електронни медии:
Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69
Тел: 02/ 9708810
Факс: 02/ 9733769
E-mail: office@cem.bg
www.cem.bg